022: Thông báo thay đổi tên và người đại diện theo pháp luật

Cập nhật Thứ tư, 18/04/2012

Ngày 17/04/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 14/2012/PHS-TKCT ngày 13/04/2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) thông báo về việc thay đổi tên tiếng Anh và người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 77/GPĐC-UBCK do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/04/2012, cụ thể:

1. Thay đổi tên tiếng Anh của Công ty:

- Tên tiếng Anh cũ: Fortune Securities Corporation

- Tên tiếng Anh mới: Phu Hung Securities Corporation

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Cheng Chang Chong

- Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Albert Kwang-Chin Ting – Chủ tịch HĐQT.