DX2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 31/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 36/2018/GCNCP-VSD ngày 31/05/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
Trụ sở chính:
Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:
02439336202
Fax:
02439336200
Vốn điều lệ:
49,500,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2
Mã chứng khoán:
DX2
Mã ISIN:
VN000000XD28
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
4,950,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
49,500,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 01/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đăng ký giao dịch cổ phiếu DX2 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DX2 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: