VBB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 01/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 34/2018/GCNCP-VSD ngày 31/05/2018 và cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Trụ sở chính:
47 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại:
0793 621008
Fax:
0793 621858
Vốn điều lệ:
4,104,521,040,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín
Mã chứng khoán:
VBB
Mã ISIN:
VN000000VBB6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
324,900,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
3,249,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 01/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín đăng ký giao dịch cổ phiếu VBB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VBB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: