FIR: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 27/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 51/2018/GCNCP-VSD ngày 26/06/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
Trụ sở chính:
Số 16 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại:
0236 3616 767
Fax:
Vốn điều lệ:
130,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
Mã chứng khoán:
FIR
Mã ISIN:
VN000000FIR0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
13,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
130,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 27/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: