HBW: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 27/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2018/GCNCP-VSD ngày 27/06/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình
Trụ sở chính:
Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại:
0218 3885912
Fax:
0218 3885984
Vốn điều lệ:
66,792,897,475 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình
Mã chứng khoán:
HBW
Mã ISIN:
VN000000HBW1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
6,679,289 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
66,792,890,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 28/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu HBW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HBW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: