CRE: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 03/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 64/2018/GCNCP-VSD ngày 03/08/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
Trụ sở chính:
Số 82 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
024 6263 6688
Fax:
024 3775 4599
Vốn điều lệ:
800,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ
Mã chứng khoán:
CRE
Mã ISIN:
VN000000CRE6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
50,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
500,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/08/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu CRE tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu CRE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: