TLI: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 03/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 63/2018/GCNCP-VSD ngày 02/8/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi
Trụ sở chính:
Số 17/6A Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 62725029
Fax:
028 39878890
Vốn điều lệ:
30,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi
Mã chứng khoán:
TLI
Mã ISIN:
VN000000TLI4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
3,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
30,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 03/08/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi đăng ký giao dịch cổ phiếu TLI trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TLI được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: