TBR: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 25/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 89/2018/GCNCP-VSD ngày 24/10/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình
Trụ sở chính:
Số 205 - 207 – 209 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 38640129
Fax:
028 38653290
Vốn điều lệ:
80,600,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình
Mã chứng khoán:
TBR
Mã ISIN:
VN000000TBR6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
8,060,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
80,600,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 25/10/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu TBR trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TBR được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: