TTE: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 26/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 91/2018/GCNCP-VSD ngày 25/10/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Trụ sở chính:
Tòa nhà lô T2, đường Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:
(02367) 109886
Fax:
Vốn điều lệ:
284,904,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh
Mã chứng khoán:
TTE
Mã ISIN:
VN000000TTE6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
28,490,400 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
284,904,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 26/10/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh đăng ký niêm yết cổ phiếu TTE trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Việc giao dịch cổ phiếu TTE được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: