GEG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
Cập nhật: Thứ sáu, 13/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2017/GCNCP-VSD ngày 13/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Điện Gia Lai, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:
059 6552604
Fax:
059 3826065
Vốn điều lệ:
1,941,825,500,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Mã chứng khoán:
GEG
Mã ISIN:
VN000000GEG0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
74,490,339 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
744,903,390,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/01/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: