NBE: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 15/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 123/2017/GCNCP-VSD ngày 15/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
Trụ sở chính:
Tầng 12A, tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
043 512 1933
Fax:
043 512 3581
Vốn điều lệ:
50,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc
Mã chứng khoán:
NBE
Mã ISIN:
VN000000NBE7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
5,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
50,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: