HTE: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 16/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 121/2017/GCNCP-VSD ngày 15/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính:
233/34 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(848) 22117898
Fax:
(848) 35533585
Vốn điều lệ:
236,081,650,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:
HTE
Mã ISIN:
VN000000HTE1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
23,608,165 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
236,081,650,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 16/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: