EME: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 23/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 128/2017/GCNCP-VSD ngày 22/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Cơ
Trụ sở chính:
Số 6 Đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(84-8) 38651598
Fax:
(84-8) 38647429
Vốn điều lệ:
37,802,980,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Cơ
Mã chứng khoán:
EME
Mã ISIN:
VN000000EME3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
3,780,298 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
37,802,980,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 23/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: