VPI: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 02/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 208/2017/GCNCP-VSD ngày 02/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
Trụ sở chính:
Số 177, tổ 51, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
(84 24) 62583535
Fax:
(84 24) 62583636
Vốn điều lệ:
1,600,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
Mã chứng khoán:
VPI
Mã ISIN:
VN000000VPI1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
160,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,600,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 03/11/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đăng ký niêm yết cổ phiếu VPI trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu VPI được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: