PLA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 03/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 206/2017/GCNCP-VSD ngày 01/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu
Trụ sở chính:
số 01 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
(024) 35130135
Fax:
(024) 35130137
Vốn điều lệ:
100,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu
Mã chứng khoán:
PLA
Mã ISIN:
VN000000PLA9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/11/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu đăng ký giao dịch cổ phiếu PLA trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PLA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: