ILA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 07/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 209/2017/GCNCP-VSD ngày 06/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần TRT, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần ILA
Trụ sở chính:
Lầu M, tòa nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
028 22535959
Fax:
Vốn điều lệ:
119,999,930,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần ILA
Mã chứng khoán:
ILA
Mã ISIN:
VN000000ILA4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/11/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần TRT đăng ký giao dịch cổ phiếu ILA trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu ILA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: