SST: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 08/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 210/2017/GCNCP-VSD ngày 07/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền
Trụ sở chính:
Ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long
Điện thoại:
0270. 3888333
Fax:
0270.3888047
Vốn điều lệ:
40,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền
Mã chứng khoán:
SST
Mã ISIN:
VN000000SST8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
4,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
40,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 08/11/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền đăng ký giao dịch cổ phiếu SST trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SST được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: