BVBS17093: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 86/2017/GCNTP-VSD ngày 14/11/2017 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Trụ sở chính:
Số 169 phố Linh Đường, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
0243.6417184
Fax:
0243.6417194
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 14/11/2017.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 13/2017
Mã chứng khoán:
BVBS17093
Mã ISIN:
VNBVBS170937
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu chính phủ bảo lãnh
Số lượng chứng khoán đăng ký:
2,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
200,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 15/11/2017,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: