BKH: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 08/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 29/2018/GCNCP-VSD ngày 07/05/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội
Trụ sở chính:
Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
024 33843636
Fax:
024 33843994
Vốn điều lệ:
17,500,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội
Mã chứng khoán:
BKH
Mã ISIN:
VN000000BKH6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
1,750,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
17,500,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 08/05/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu BKH trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BKH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: