HPX: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 17/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 32/2018/GCNCP-VSD ngày 16/05/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
Trụ sở chính:
Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0243 2080666
Fax:
0243 2080566
Vốn điều lệ:
1,999,963,050,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
Mã chứng khoán:
HPX
Mã ISIN:
VN000000HPX9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
150,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,500,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 17/05/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát đăng ký niêm yết cổ phiếu HPX tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu HPX được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: