YEG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 01/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 37/2018/GCNCP-VSD ngày 31/05/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1
Trụ sở chính:
Tầng 1, tháp tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
1900 6071
Fax:
028 3910 1073
Vốn điều lệ:
312,799,680,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1
Mã chứng khoán:
YEG
Mã ISIN:
VN000000YEG3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
27,369,968 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
273,699,680,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 01/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: