BSH: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 01/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 35/2018/GCNCP-VSD ngày 31/05/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Trụ sở chính:
A2 – CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
024 37653338
Fax:
024 37653336
Vốn điều lệ:
180,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Mã chứng khoán:
BSH
Mã ISIN:
VN000000BSH9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
18,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
180,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 01/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu BSH trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BSH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: