VIC11725: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 06/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2018/GCNTP-VSD ngày 05/06/2018 cho trái phiếu của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Trụ sở chính:
Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại:
(+84 8) 3974 9999
Fax:
(+84 8) 3974 8888
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 05/06/2018.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu VIC122019
Mã chứng khoán:
VIC11725
Mã ISIN:
VN0VIC117255
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu Doanh nghiệp
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
1,000,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 06/06/2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đăng ký niêm yết trái phiếu VIC11725 tại SGDCK TPHCM. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TPHCM.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: