HHP: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 41/2018/GCNCP-VSD ngày 12/06/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
Trụ sở chính:
Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Điện thoại:
0225 3979952
Fax:
0225 3979951
Vốn điều lệ:
100,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
Mã chứng khoán:
HHP
Mã ISIN:
VN000000HHP2
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 13/06/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu  ý: Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng đăng ký niêm yết cổ phiếu HHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu HHP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: