CT5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 07/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 65/2018/GCNCP-VSD ngày 07/08/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần 319.5, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần 319.5
Trụ sở chính:
Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
0246.2881.666
Fax:
0246.2615.156
Vốn điều lệ:
44,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần 319.5
Mã chứng khoán:
CT5
Mã ISIN:
VN000000CT58
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
4,400,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
44,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 08/08/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty Cổ phần 319.5 đăng ký giao dịch cổ phiếu CT5 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CT5 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: