PWA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 02/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 83/2018/GCNCP-VSD ngày 01/10/2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
Trụ sở chính:
Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024 37474510
Fax:
024 38431942
Vốn điều lệ:
100,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí
Mã chứng khoán:
PWA
Mã ISIN:
VN000000PWA6
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
10,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 02/10/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí đăng ký giao dịch cổ phiếu PWA trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu PWA được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: