TQW: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 07/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 94/2018/GCNCP-VSD ngày 06/11/2018 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
Trụ sở chính:
Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Điện thoại:
0207.3822.586
Fax:
0207.3821.712
Vốn điều lệ:
89,332,000,000 đồng
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang
Mã chứng khoán:
TQW
Mã ISIN:
VN000000TQW4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký:
8,933,200 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
89,332,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 07/11/2018,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đăng ký giao dịch cổ phiếu TQW trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TQW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: