SSI: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

Cập nhật Thứ ba, 30/10/2012
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký:Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Trụ sở chính:72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM
- Điện thoại:(08).38242897
- Fax:(08).38242997
- Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Mã chứng khoán:SSI
- Mã ISIN:VN000000SSI1
- Mệnh giá:10,000 đồng
- Sàn giao dịch:HOSE
- Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2012

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: 14/12/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở của Công ty – 72 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM và Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội – 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/12/2012 và xuất trình CMND.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SSI lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/11/2012

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.