IBC: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu IBC từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE
Cập nhật: Thứ sáu, 08/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu IBC từ thị trường đăng ký giao dịch tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Trụ sở chính:
HL4-11, KĐT Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:
04 62929003
Fax:
04 62511691
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Mã chứng khoán:
IBC
Mã ISIN:
VN000000IBC1
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
14/12/2017
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 68.880.000 cổ phiếu
(Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 688.800.000.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng)
Kể từ ngày 14/12/2017, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán IBC từ thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC