TDP: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TDP từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM
Cập nhật: Thứ sáu, 09/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu TDP từ thị trường HOSE sang thị trường UPCOM như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Thuận Đức
Trụ sở chính:
Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại:
0221 3810705
Fax:
0221 3810706
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức
Mã chứng khoán:
TDP
Mã ISIN:
VN000000TDP6
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
HOSE
Sàn mới:
UpCOM
Ngày hiệu lực:
09/11/2018
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 25.000.000 cổ phiếu
                                     (Hai mươi lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 250.000.000.000 đồng
                                               (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Kể từ ngày 09/11/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán TDP từ thị trường niêm yết HOSE sang thị trường UPCOM.
Lý do chuyển: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức được chấp thuận đăng ký giao dịch theo Quyết định số 706/QĐ-SGDHN ngày 05/11/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC