SLS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/01/2017
Theo công văn số 32/TB-SGDHN ngày 09/01/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SLS niêm yết bổ sung, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2016). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SLS niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
Mã chứng khoán:
SLS
Mã ISIN:
VN000000SLS5
Ngày giao dịch chính thức :
16/01/2017
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC