PME: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/07/2018
Theo công văn số 912/TB-SGDHCM ngày 06/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết PME, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2018) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PME từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Pymepharco
Mã chứng khoán:
PME
Mã ISIN:
VN000000PME9
Ngày giao dịch chính thức :
16/07/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC