ART: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ tư, 12/09/2018
Ngày 11/09/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 90/GCNTVLK-10 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Artex như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Artex
2. Tên viết tắt: ART
3. Số hiệu thành viên: 083 4. Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, khu A, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Tiến Đông – Tổng Giám đốc 6. Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)   7. Điện thoại:   024.39368358                     Fax:   024.39368367 8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 85/UBCK - GP ngày 03/03/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.  
 Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 11/09/2018. Thông tin chi tiết:
1. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng Giám Đốc
2. Giấp phép điều chỉnh Giấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 72/GPĐC-UBCK ngày 06/09/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC