DIG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10
Cập nhật: Thứ tư, 12/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 số 60/2009/GCNCP-VSD - 10 ngày 12/09/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
Trụ sở chính:
265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại:
(84-254) 3859248
Fax:
(84-254) 3560712
Vốn điều lệ:
2,524,847,830,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 12/09/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Mã chứng khoán:
DIG
Mã ISIN:
VN000000DIG8
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phần phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
14,289,964 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
142,899,640,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
252,484,783 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
2,524,847,830,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/09/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: