DRH: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 5
Cập nhật: Thứ tư, 12/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 05 số 161/2010/GCNCP-VSD-5 ngày 12/09/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần DRH Holdings
Trụ sở chính:
Tầng 9, Central Park, 117-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại:
028.38223771
Fax:
028.38223772
Vốn điều lệ:
609,999,330,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 12/09/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần DRH Holdings
Mã chứng khoán:
DRH
Mã ISIN:
VN000000DRH7
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
2,200,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
22,000,000,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
60,999,933 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
609,999,330,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/09/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: