SMT: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 4
Cập nhật: Thứ năm, 05/03/2015
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 04 số 122/2010/GCNCP-VSD-4 ngày 04/03/2015 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Sametel
Trụ sở chính:
Đường số 1, KCN Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:
061.3514279
Fax:
061.3514276
Vốn điều lệ:
54,674,320,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 04/03/2015
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel
Mã chứng khoán:
SMT
Mã ISIN:
VN000000SMT1
Sàn giao dịch:
HNX
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
923,445 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
9,234,450,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
4,001,598 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
40,015,980,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 09/03/2015, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: