IMP: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 số 44/2006/GCNCP-VSD-10 ngày 19/06/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Trụ sở chính:
số 4 đường 30/4, phường 01, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại:
84.067.3851941
Fax:
84.067.3851.106
Vốn điều lệ:
429,781,510,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 19/06/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Mã chứng khoán:
IMP
Mã ISIN:
VN000000IMP0
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
3,905,712 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
39,057,120,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
42,978,151 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
429,781,510,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 21/06/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC: