GEG: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật: Thứ sáu, 07/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 số 17/2017/GCNCP-VSD-1 ngày 06/07/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:
059 6552604
Fax:
059 3826065
Vốn điều lệ:
1,941,825,500,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 06/07/2017
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Mã chứng khoán:
GEG
Mã ISIN:
VN000000GEG0
Sàn giao dịch:
UpCOM
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
14,897,985 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
148,979,850,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
89,388,324 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
893,883,240,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 10/07/2017, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: