ROS: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 3
Cập nhật: Thứ năm, 17/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 86/2016/GCNCP-VSD-3 ngày 16/05/2018 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros
Trụ sở chính:
Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
04.3224 2600
Fax:
04.3224 2601
Vốn điều lệ:
5,675,981,210,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 16/05/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros
Mã chứng khoán:
ROS
Mã ISIN:
VN000000ROS1
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
94,598,122 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
945,981,220,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
567,598,121 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
5,675,981,210,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 18/05/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: