ACB: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 13
Cập nhật: Thứ năm, 17/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 13 số 08/2006/GCNCP-VSD-13 ngày 17/05/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
Trụ sở chính:
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại:
(84-8) 3929 0999
Fax:
(84-8) 3839 9885
Vốn điều lệ:
12,885,877,380,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 17/05/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Mã chứng khoán:
ACB
Mã ISIN:
VN000000ACB8
Sàn giao dịch:
HNX
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
98,590,129 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
985,901,290,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
1,125,914,025 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
11,259,140,250,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 21/05/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC: