VPB: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3
Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 155/2017/GCNCP-VSD-3 ngày 10/10/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Trụ sở chính:
Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
024 3928 8869
Fax:
024 3928 8867
Vốn điều lệ:
25,299,679,660,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 10/10/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Mã chứng khoán:
VPB
Mã ISIN:
VN000000VPB6
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức
Số lượng chứng khoán bổ sung:
33,695,094 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
336,950,940,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
2,529,967,966 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
25,299,679,660,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 12/10/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: