ICF: Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Cập nhật Thứ năm, 06/12/2007
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán đối với chứng khoán huỷ đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM như sau:
- Tổ chức đăng ký:Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản
- Trụ sở chính:Lô A77/I, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh lộc, Q.Bình Tân, TPHCM
- Điện thoại:(08)37653145
- Fax:(08).7652162
- Tên chứng khoán:Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Thủy Sản
- Mã chứng khoán:ICF
- Mã ISIN:VN000000ICF2
- Mệnh giá:10,000 đồng
- Sàn giao dịch:HOSE
- Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2007
· Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM; · Bổ sung thông tin vào Bản cáo bạch xin phát hành ra công chúng. TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ICF ngày 05/12, 06/12 và 07/12/2007. 2. Các hoạt động nghiệp vụ về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán đối với chứng khoán ICF sau khi huỷ đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội và chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM: Kể từ ngày 10/12/2007, các hoạt động nghiệp vụ này đối với chứng khoán ICF được thực hiện tại Chi nhánh TTLK tại Tp. HCM.