TIC: Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Cập nhật: Thứ hai, 02/08/2010
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 2222170
Fax:
059 3748113
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/08/2010
Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - Tỷ lệ thực hiện: 3% ( 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, cứ 100 quyền được nhận 03 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được công ty hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 290 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 3%, cổ đông A sẽ được nhận : 290 cp x 3% = 8,7 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A thực nhận 8 cổ phiếu mới, còn lại 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào các ngày làm việc từ 20/08/2010, khi đến mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đề nghị các Thành viên lưu ký đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong danh sách người sở hữu chứng khoán TIC lưu ký thực hiện quyền cho Chi nhánh VSD. Thời hạn gửi văn bản xác nhận: Chậm nhất ngày 04/08/2010.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC