TIC: Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Thứ ba, 07/03/2017
Căn cứ công văn số 09/2017/TB-TIC ngày 03/03/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã chứng khoán : TIC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2017) như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
15/03/2017
Thông tin đã thông báo tại Thông báo số  230/TB-CNVSD ngày 02/03/2017 của CNVSD:
-     Địa điểm thực hiện : Hội trường (lầu 6) Công ty Cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai.
Thông tin điều chỉnh :
-     Địa điểm thực hiện : Khách sạn TTC, 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Các nội dung khác tại Thông báo số  230/TB-CNVSD ngày 02/03/2017 của CNVSD không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý Sở  và các thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC