TIC: Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 29/03/2017
Căn cứ công văn số 10/2017/TB-TIC ngày 27/03/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã chứng khoán : TIC), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2017) như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
15/03/2017
Thông tin đã thông báo tại công văn số 1120/CNVSD-ĐK ngày 07/03/2017 của CNVSD:
-     Địa điểm thực hiện : Khách sạn TTC, 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Thông tin điều chỉnh :
-     Địa điểm thực hiện : Hội trường (lầu 6) Công ty Cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai.
CNVSD thông báo để Quý Sở  và các thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC