TIC:Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt
Cập nhật: Thứ ba, 08/02/2011
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN.TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 2222170
Fax:
059 3748113
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/02/2011

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 29/04/2011

- Nội dung Đại hội : Thông qua kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; Báo cáo của Ban kiểm soát; Sửa đổi điều lệ …

- Địa điểm thực hiện : Hội trường tầng 6, CTCP Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai.

2. Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 10/03/2011

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào các ngày làm việc từ ngày 10/03/2011, khi đến nhận cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TIC lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 22/02/2011

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán TIC tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC