THÔNG BÁO MỜI THẦU
Cập nhật: Thứ sáu, 27/10/2017
                                        THÔNG BÁO MỜI THẦU

-     Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
-     Tên gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm phục vụ hoạt động nghiệp vụ của VSD.
-     Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản cố định năm 2017 của VSD.
-     Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
-     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
-     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
-     Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 01/11/2017 đến trước 15h00’ ngày 13/11/2017 (trong giờ hành chính).
-     Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Số 15 Đoàn Trần Nghiệp, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 024.3974.7125, Fax: 024.3978.5674.
-     Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
-     Bảo đảm dự thầu: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn) bằng bảo lãnh Ngân hàng.
-     Thời điểm đóng thầu: 15h00’ ngày 13/11/2017.
-     Thời điểm mở thầu: 15h30’ ngày 13/11/2017.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >