THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Cập nhật: Thứ hai, 06/11/2017
Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký  Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng.
Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm tài sản cố định năm 2017 của VSD.
Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của doanh nghiệp.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
Giá trị gói thầu: 1.695.500.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT);
Kết quả lựa chọn:
-     Tên nhà thầu trúng thầu: Không có;
-     Giá trúng thầu: Không có;
-     Văn bản phê duyệt: Quyết định số 211/QĐ-VSD ngày 01/11/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng”;
-     Lý do: Không nhà thầu nào có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >