Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 20/12/2017
       Ngày 16/12/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2017 với sự tham dự của Ban Lãnh đạo cùng tập thể cán bộ viên chức VSD.
      Hội nghị cán bộ, viên chức đã đánh giá về tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể VSD năm 2017, theo đó trong năm, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo VSD đã nỗ lực nâng cao đời sống, tạo môi trường làm việc tốt, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ viên chức hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Đại diện cho phía người lao động- Chủ tịch công đoàn và đại diện cho phía người thuê lao động- Tổng giám đốc VSD đã cùng ký thỏa ước lao động tập thể năm 2018.
Lễ ký thỏa ước lao động tập thể năm 2018
     Trong năm 2017, toàn thể cán bộ, viên chức VSD đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tài chính và VSD phát động, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác và nhiệm vụ được giao. Nhằm ghi nhận, kịp thời động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của VSD và tạo động lực phấn đấu cho cán bộ viên chức, Hội nghị điển hình tiên tiến đã vinh danh các tập thể có thành tích nổi bật trong năm 2017.
Đại diện Lãnh đạo trung tâm trao tặng cho các tập thể đạt thành tích nổi bật năm 2017
    Đồng thời thể hiện sự nhất trí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức VSD đã cùng tham gia phát động phong trào thi đua năm 2018.
      Cùng với việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm, hội nghị cán bộ, viên chức và hội nghị điển hình tiên tiến năm 2017 là cơ hội để Ban Lãnh đạo, cán bộ viên chức VSD tại Trụ sở chính và Chi nhánh VSD được gặp gỡ, đối thoại, cùng lắng nghe ý kiến, giúp xây dựng một tập thể VSD thêm gắn bó đoàn kết, vững vàng, ngày càng phát triển.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >