Thông báo về việc nghỉ làm việc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2018
Cập nhật: Thứ ba, 26/12/2017
Căn cứ công văn số 3232/UBCK-PTTT ngày 29/5/2017 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:
VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ Hai, ngày 01/01/2018 (nghỉ theo Luật Lao động).
Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28, 29/12/2017 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 02, 03/01/2018; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29/12/2017 sẽ được thanh toán vào ngày 02/01/2018.
VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và  đề nghị các Thành viên lưu ký thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >